โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน

22228085_10210128957925094_6923996096892877646_n

วันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2560 อาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบัน Institute for Tourism Studies (IFT) มาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทางคณะดังกล่าวต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารไทย โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน โดยมุ่งเน้นด้านวัฒนธรรมอาหาร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ญาณัช มะอาจเลิศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการแกะสลัก และอาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้ และเทคนิคต่างๆในการประกอบอาหารและขนมไทย ทั้งนี้ทางนักศึกษาจากสถาบัน Institute for Tourism Studies (IFT) ได้สาธิตอาหารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาหารให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment