ขอเชิญส่งผลงานการประกวดนวัตกรรมอาหารจากงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และระดับอุดมศึกษา”

ประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรม
Blog Attachment

Leave us a Comment