ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

DSC_1237

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดนัดผลงานนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment