โรงเรียนการเรือน มสด.จัดพิธีมอบทุนการศึกษา“ทุนเอมอร ปทุมมา”

งานทุนเอมอร_180119_0010

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มอบทุนและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในพิธีการมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมี Mr. Sievert Larson เป็นผู้มอบการศึกษา พร้อมกล่าวความรู้สึกกับนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” เป็นทุนการศึกษาทางด้านศิลปะการครัว Culinary Arts  เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนิชำนาญในการทำอาหารไทยขณะอยู่ในวังหลวง ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

« 1 of 3 »
Blog Attachment

Leave us a Comment