การแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2018 ภาคเหนือ

S__21725197

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2018 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ นายศิริศักดิ์ บัวแดง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Top Score รางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัลประเภทการปรุงอาหารจานหลักเมนูฟรีสไตล์ ด้วยวัตถุดิบในกล่องปริศนา รุ่นนักศึกษา ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ และนายกวินธิดา อารีย์ ได้รับรางวัลชมเชยจากรายการดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 จัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Leave us a Comment