การแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2018 ภาคใต้

28168599_1609340785814030_2119772314128835709_n

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2018 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และนายศุภสิทธิ์ อยู่เย็น ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทการปรุงอาหารจานหลักเมนูฟรีสไตล์ ด้วยวัตถุดิบในกล่องปริศนา รุ่นนักศึกษา ระดับภูมิภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดย บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

Leave us a Comment