จัดสอบ Placement Test (Pre TOEIC) นักศึกษาชั้นปีที่ 1

264178

โรงเรียนการเรือนจัดสอบ Placement Test (Pre TOEIC) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเป็นการจัดกลุ่มนักศึกษาในการเรียนตามความเหมาะสม โดยจัดสอบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Hall 2 และ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

« 1 of 2 »

Leave us a Comment