รับสมัครเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม “You Can Speak!”

city english project

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในหัวข้อ “You Can Speak!” โดยผู้สอนชาวอเมริกันที่ได้รับการรับรองจาก TESOL ราคาเพียง 699 บาท/คน (รวมหนังสือและการเป็นสมาชิกของโครงการฯ) หลักสูตรระยะเวลา 5 คาบ คาบละ 90 นาที ในชั้นเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของชาวอเมริกาต่างๆ ซึ่งรับสมัครไม่เกิน 10 ท่านต่อชั้นเรียน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.cityenglishproject.com หรือ https://www.facebook.com/cityenglishproject/

Leave us a Comment