นักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน MaKro HoReCa Challenge 2018 รายการแข่งขัน Makro Innovation Thai Street Food Challenge

S__524380

นางสาววรรณวิสา ป่าไม้ทอง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และนางสาวชนัญชิดา สมเชื้อ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขัน MaKro HoReCa Challenge 2018 รายการแข่งขัน Makro Innovation Thai Street Food Challenge การแข่งขันปรุงอาหารไทยสตรีทฟู้ดเมนูสร้างสรรค์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Leave us a Comment