นักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน MaKro HoReCa Challenge 2018 ระดับประเทศ

S__524383

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ แชมป์ภาคใต้ นายศิริศักดิ์ บัวแดง แชมป์ภาคเหนือ และนางสาวสุพิชญา ชื่นตา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัล Diploma จากการแข่งขัน MaKro HoReCa Challenge 2018 ระดับประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ เมืองทองธานี

Leave us a Comment