นักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน MaKro HoReCa Challenge 2018 รายการแข่งขัน Makro Inspiring Dish Challenge

S__647235

นางสาววิสาขา ระวิจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาวอรุณี ขันทองคำ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากรายการแข่งขัน Makro Inspiring Dish Challenge การแข่งขันอาหารไทยเมนูสร้างแรงบันดาล ในงาน MaKro HoReCa Challenge 2018 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Leave us a Comment