ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน มีนาคม 2561

ประชุม กร 29-3-61_180329_0038

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานสายวิชาการ (ข้าราชการ) รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนการเรือน

Leave us a Comment