กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7

20180401_180402_0019

โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด สานสัมพันธ์โรงเรียนการเรือน ครั้งที่ 7 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ รองคณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลต่างๆ รวมทั้งการประกวด Mr.& Miss Sport Day 2018 และขบวนพาเหรดในธีมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในวันที่ 24,25,31 มีนาคม 2561 และวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 4 »

Leave us a Comment