โครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

DSC_0001

โรงเรียนการเรือนได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล นันทรักษ์ ประธานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนการเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการ บรรยายพิเศษซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพิษณู พรจันทร์ท้าว และ คุณอัครนัฐ และมิตร (ศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน), คุณภานพ โหตรภวานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และทีมงาน บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), ดร.วรรณวรางค์ วัชรานานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน), คุณเกษมสันต์ สัตยารักษ์ ผู้จัดการร้าน Copper International Buffet และคุณดุษฎี ผลานุวัตร ที่ปรึกษาการทำธุรกิจร้านอาหารและเจ้าของเพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร รวมทั้งร่วมทดสอบภาษาอังกฤษ โดย International Education Exchange Thailand (I.E.E Thailand) ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »

Leave us a Comment