ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส

(48)

ในวันที่ 18 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน การประชุมในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร

« 1 of 2 »

Leave us a Comment