ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ (ทวนสอบผลสัมฤทธิ์)

25610530_180530_0008

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนการเรือนจัดประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ เรื่องทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

Leave us a Comment