โครงการหวานละมุนกรุ่นกลิ่นขนมไทย

S__70312038

เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดโครงการหวานละมุนกรุ่นกลิ่นขนมไทย โดยบูรณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาขนมไทย และรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาศิลปะงานใบตองและการแกะสลักผัก-ผลไม้ ร่วมกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านอาหารและวัฒนธรรมให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักและซื้อรับประทาน ณ ศูนย์การค้าอมารินี รามอินทรา

« 1 of 2 »

Leave us a Comment