ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนการเรือนที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

S__174891042

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ และ อ.พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น โครงการเพชรเฟื้องฟ้าขจร ประจำปี 2560

Leave us a Comment