ประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน

DSC_0098

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมบุคลากรโรงเรียนการเรือน เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนการเรือน และรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุม Hall3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

« 1 of 2 »

Leave us a Comment