ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์

Slide1

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

Leave us a Comment