โรงเรียนการเรือน จัดโครงการส่งเสริมสยาม : ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว

DSC_0187

โรงเรียนการเรือน จัดโครงการส่งเสริมสยาม : ครัวแผ่นดิน กระตุ้นการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านอาหาร เช่น การสาธิตการประกอบอาหาร การประกวดอาหาร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ การจัดนิทรรศการอาหาร

« 1 of 3 »

Leave us a Comment