แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

S__10903595

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.พรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ และนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวได้ไปแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตร และแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ ในวันที่ 11 กันยายน 2561

Leave us a Comment