อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัล CAI Award Invention & Innovation ในงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

S__22478857

นักวิจัยสวนดุสิตคว้ารางวัล ในงาน The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ผศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา และผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยในงานดังกล่าวมีผลงานที่ได้รับรางวัลดังนี้ “กาแฟผสมสำเร็จรูปชนิด 3- in-1 เสริมไอโซฟลาโวนจากจมูกถั่วเหลือง” ผลงานโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ อาจารย์วีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์ และ ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัล CAI Award Invention & Innovation

Leave us a Comment