ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ปช รกร 9 ปี พ.ศ.2561_181115_0011

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

Leave us a Comment