บ.หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนเครื่องปรุงเพื่อการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2561

หยั่นหว่อหยุ่น_181130_0002

บ.หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนเครื่องปรุงเพื่อการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยได้สนับสนุน รายละเอียดดังนี้
ซอสหอยนางรมเข้มข้น จำนวน 4 ลัง
ซีอิ๊วขาวสูตร 1 จำนวน 4 ลัง
น้ำปลา จำนวน 2 ลัง
ซอสปรุงรสฝาเขียว จำนวน 3 ลัง
น้ำส้มสายชู จำนวน 1 ลัง
ซีอิ๊วดำสูตร 1 จำนวน 2 ลัง
โรงเรียนการเรือน ขอขอบพระคุณ บ.หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

Leave us a Comment