ประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

DSC_0018

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ผศ.ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือนเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ ห้อง HALL 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

« 1 of 2 »

Leave us a Comment