กิจกรรมมอบทุนการศึกษาเอมอร ปทุมมา ภาคเรียนที่ 2/2561

มอบทุนเอมอร 24-1-62_190125_0077

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มอบทุนและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในพิธีการมอบทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” ให้กับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน โดยมี Mr.Sievert Larsson เป็นผู้มอบการศึกษา พร้อมกล่าวความรู้สึกกับนักศึกษาที่ได้รับทุน สำหรับทุนการศึกษา “เอมอร ปทุมมา” เป็นทุนการศึกษาทางด้านศิลปะการครัว Culinary Arts เพื่อเป็นเกียรติแก่ คุณเอมอร ปทุมมา ผู้มีความชำนิชำนาญในการทำอาหารไทยขณะอยู่ในวังหลวง ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »
Blog Attachment

Leave us a Comment