อาจารย์และนศ.จาก TAFE Queensland Australia สาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย

(12)

วันที่ 18 ม.ค.62 Chef Karena Crawford และ Miss Emma Arkinstall จาก TAFE Queensland Australia สาธิตการประกอบอาหารออสเตรเลีย ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร12 ชั้น6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในเมนูต่างๆ ดังนี้
– Aussie Bush Tucker Flavoured Butter
– Farm Style Curd Cheese
– Damper
– Marinated Paneer
– Nut Shortbread Crust Curd Cheesecake with Whey Caramel
– Murray River Salt and Australian Native Pepperberry Squid

Leave us a Comment