ประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ก.พ.62

2 รกร_190214_0023

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ วีระกุล คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนการเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานโรงเรียนการเรือน

Leave us a Comment