ประกาศรับสมัครงาน

1

บริษัท เซ็นทรัล สเตชัน จำกัด (โรงแรมไพร์ม) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและร้ำนอาหาร (กำลังขยายร้านอาหารในโรงพยาบาล) มีความประสงค์เปิดรับพนักงาน

Leave us a Comment