แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 57 คุณกมลชนก ทนทาน

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 57 คุณกมลชนก ทนทาน

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 57 คุณกมลชนก ทนทานศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ปัจจุบันทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ในตำแหน่ง นักการอาหาร (การอาหาร) ผลงานระหว่างศึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน Modern Thai Cuisine Cooking Contest Thailand International Culinary Cup 2014ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวดสำรับอาหารไทย “Modern Thai Cuisine” สวนดุสิตครัวแห่งแผ่นดิน

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 55 คุณนฐพร กล่ำแสง

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 55 คุณนฐพร กล่ำแสง

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 55 คุณนฐพร กล่ำแสงศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ประจำร้านกาแฟ

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 56 คุณจุรีเกษ ทองดี

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 56 คุณจุรีเกษ ทองดี

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 56 คุณจุรีเกษ ทองดีศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษาตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในตำแหน่ง นักการอาหาร(อาหาร) ผลงานในระหว่างการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ไอศกรีมเชอร์เบทมะมุด

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 55 คุณเจษฎา กล่ำกล้อง

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 55 คุณเจษฎา กล่ำกล้อง

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 55 คุณเจษฎา กล่ำกล้องศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในตำแหน่ง ข้าราชการ (ครูผู้ช่วย) ผลงานในระหว่างการศึกษารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ การประกวดโต๊ะหมู่บูชาประเภท หมู่ 7 เนื่องในวันมาฆบูชาณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2556

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณนภัทร จาระนัย

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณนภัทร จาระนัย

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณนภัทร จาระนัยศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในตำแหน่ง พนักงานจัดเลี้ยงบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผลงานในระหว่างการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดดาวเดือน ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 60 คุณสหัสวงศ์ นวลจันทร์

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 60 คุณสหัสวงศ์ นวลจันทร์

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 60 คุณสหัสวงศ์ นวลจันทร์ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผลงานในระหว่างการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภท main course beef challenge Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 (TUCC)

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณศยามล แคล่วคล่อง

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณศยามล แคล่วคล่อง

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 คุณศยามล แคล่วคล่องศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต จัดเลี้ยง บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผลงานในระหว่างการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันประกวดสำรับอาหารไทยตระกูลทอง โครงการประกวดฝีมืองานการเรือน (คหกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 2

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 นายชาญณรงค์ ทองอ้ม

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 นายชาญณรงค์ ทองอ้ม

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 59 นายชาญณรงค์ ทองอ้มศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต จัดเลี้ยง บริการอาหารและเครื่องดื่มประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลงานในระหว่างการศึกษารางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ สาขาประกอบอาหาร การเเข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ปี 2561

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดี

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปรียานิตย์ ตั้งธานาภักดีศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) ผลงานในระหว่างการศึกษาได้รับรางวัลทูตวัฒนธรรมอาเซียน (SDU Asean Ambassador รุ่นที่ 1)