ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติ

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติ

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณชาคริต จันทชาติศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผลงานระหว่างการศึกษา ความถนัด / ความเชี่ยวชาญ

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทอง

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 58 คุณวัชรพงศ์ กิ่งโพธิ์ทองศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่Sofitel bangkok sukhumvitในตำแหน่ง Chef de partie ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงานระหว่างการศึกษารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup 2018 ความถนัด/ความเชี่ยวชาญWestern food hot&cold

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอม
|

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอม

ขอแนะนำศิษย์เก่าของโรงเรียนการเรือน รหัส 61 คุณปิยรัตน์ จันทร์หอมศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มาตรฐานและวิชาการ ผลงานระหว่างการศึกษาทีมคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในการทำกิจกรรมของโรงเรียนการเรือนและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 62 คุณวลัยลักษณ์ ใจทน

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 62 คุณวลัยลักษณ์ ใจทน

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 62 คุณวลัยลักษณ์ ใจทนศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่Commis IIโรงแรม Kimpton maa-lai bangkok ผลงานระหว่างการศึกษารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทักษะฝีมืองานการเรือน ครั้งที่ 3 “ข้าวแช่ชาววัง”ชนะเลิศ การประกวด mc โรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสิริ ดาบแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภสิริ ดาบแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายศุภสิริ ดาบแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 เหรียญทองแดง ระดับคะแนน 74.00 ในการแข่งขันปรุงอาหารไทยสร้างสรรค์ มาตรฐานสากล จากวัตถุดิบท้องถิ่น ระดับเยาวชน “งาน MAKRO HORECA REGIONAI ROADSHOW 2024” ได้ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศระดับประเทศ ขอขอบคุณ ร้าน Tora Wine & Restaurant และ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ แม็คโคร จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้น้องในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปวีณา ชาติมนตรี

แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปวีณา ชาติมนตรี

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปวีณา ชาติมนตรีศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมอาจารย์ประจำหลักสูตรภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ทล.บ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 ผลงานระหว่างการศึกษารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้สดประเภททีม รายการ TICC 2013 Thailand International Culinary Cupเชี่ยวชาญ/ความถนัดอาหารไทย อาหารฟิวชั่น อาหารนานาชาติโภชนาศาสตร์ อาหารบำบัดโรค

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายทินภักดิ์ เหล่าสุวรรณพงษ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล ชมเชย ในการแข่งขันปรุงอาหารไทยสร้างสรรค์ มาตรฐานสากล จากวัตถุดิบท้องถิ่น ระดับเยาวชน “งาน MAKRO HORECA REGIONAI ROADSHOW 2024” วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ แมคโคร ศรีนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนนายวรเชษฐ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล ชมเชย ในการแข่งขันปรุงอาหารไทยสร้างสรรค์ มาตรฐานสากล จากวัตถุดิบท้องถิ่น ระดับเยาวชน “งาน MAKRO HORECA REGIONAI ROADSHOW 2024” วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ แมคโคร ศรีนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นางสาวทิพย์วัลย์ ปลีวิสัย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 🥉👏 และรางวัลชมเชย 👏 ในการแข่งขันรายการ CLASSIC THAI CUISNE JUNIOR CHEF และ MAIN COURSE SEAFOOD CHALLENGE JUNIORS CHEF “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024”วันที่ 31 พฤษาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นางสาวรุจีรัตน์ ทองล้วน ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง🥉👏 ในการแข่งขันรายการ CLASSIC THAI CUISNE JUNIOR CHEF “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024” วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี