ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายทินภักดิ์ เหล่าสุวรรณพงษ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล ชมเชย ในการแข่งขันปรุงอาหารไทยสร้างสรรค์ มาตรฐานสากล จากวัตถุดิบท้องถิ่น ระดับเยาวชน “งาน MAKRO HORECA REGIONAI ROADSHOW 2024” วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ แมคโคร ศรีนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือนนายวรเชษฐ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล ชมเชย ในการแข่งขันปรุงอาหารไทยสร้างสรรค์ มาตรฐานสากล จากวัตถุดิบท้องถิ่น ระดับเยาวชน “งาน MAKRO HORECA REGIONAI ROADSHOW 2024” วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ แมคโคร ศรีนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นางสาวทิพย์วัลย์ ปลีวิสัย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 🥉👏 และรางวัลชมเชย 👏 ในการแข่งขันรายการ CLASSIC THAI CUISNE JUNIOR CHEF และ MAIN COURSE SEAFOOD CHALLENGE JUNIORS CHEF “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024”วันที่ 31 พฤษาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นางสาวรุจีรัตน์ ทองล้วน ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง🥉👏 ในการแข่งขันรายการ CLASSIC THAI CUISNE JUNIOR CHEF “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024” วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายเอกนรินทร์ อินทร์อ๋อง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง🥉👏 ในการแข่งขันรายการ ASIAN CURRY CHALLENGE JUNIORS CHEFS “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024” วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายกันตธร กาเหย็ม ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขันรายการ FASIAN CURRY CHALLENGE JUNIORS CHEFS “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024” วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นางสาวปฏิมา โลหะสุวรรณ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล ชมเชย👏 ระดับคะแนน 67 ในการแข่งขันรายการอาหารประเภท MAIN COURSE BEEF CHALLENGE JUNIORS CHE “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024” วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นางสาวณัฐนรินทร์ เสริมเเสนยาวณิช ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง🥉 👏 ระดับคะแนน 70 ในการแข่งขันรายการอาหารประเภท MAIN COURSE BEEF CHALLENGE JUNIORS CHEF “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024” วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายสรณัฐ ศิริกิจ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง🥉 👏 ระดับคะแนน 70 ในการแข่งขันรายการอาหารประเภท MAIN COURSE BEEF CHALLENGE JUNIORS CHEF “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024” วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นายกฤษณะ พงษ์สุธรรม ชั้นปีที่2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการได้รับรางวัล เหรียญทองแดง🥉 👏 ระดับคะแนน 70 ในการแข่งขันรายการอาหารประเภท MAIN COURSE SEAFOOD CHALLENGE JUNIORS CHEF “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024” วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี