แนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54 คุณปวีณา ชาติมนตรี

โรงเรียนการเรือนขอแนะนำศิษย์ของโรงเรียนการเรือน รหัส 54

คุณปวีณา ชาติมนตรี
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่
ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ทล.บ)
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

ผลงานระหว่างการศึกษา
รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้สดประเภททีม รายการ TICC 2013 Thailand International Culinary Cup
เชี่ยวชาญ/ความถนัด
อาหารไทย อาหารฟิวชั่น อาหารนานาชาติ
โภชนาศาสตร์ อาหารบำบัดโรค

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *