ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน
นายวรเชษฐ์ ทรัพย์ประเสริฐ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัล ชมเชย ในการแข่งขันปรุงอาหารไทยสร้างสรรค์ มาตรฐานสากล จากวัตถุดิบท้องถิ่น ระดับเยาวชน “งาน MAKRO HORECA REGIONAI ROADSHOW 2024” วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ แมคโคร ศรีนครินทร์

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *