ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนการเรือน นางสาวทิพย์วัลย์ ปลีวิสัย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษาตรัง ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 🥉👏 และรางวัลชมเชย 👏 ในการแข่งขันรายการ CLASSIC THAI CUISNE JUNIOR CHEF และ MAIN COURSE SEAFOOD CHALLENGE JUNIORS CHEF “งาน THALAND ULTIMATE CHEF CHALLENGE 2024”
วันที่ 31 พฤษาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *