Story

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรชื่อ แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อน เลขที่อนุสิทธิบัตรไลโคปีนจากพืชเลขที่อนุสิทธิบัตร 17557  จุดเด่นของการประดิษฐ์แป้งเค้กที่มีการเติมอนุภาคกักเก็บสารอาหารของสารไลโคปืนที่ทำการสังเคราะห์ในระดับโมเลกุลผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้จะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์สูงกว่าแป้งที่มีการเติมไลโคปืนจากผลไม้และผักถึง 3 เท่า นอกจากนั้นแป้งที่ได้ยังสามารถละลายน้ำได้ และมีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ ซอสผัดไทสำเร็จรูป เลขที่อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 17789  จุดเด่นของการประดิษฐ์ ซอสผัดไทยสำเร็จรูป ที่ใช้ส่วนผสมของน้ำมัน เมล็ดชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทดแทนน้ำมันพืช ปราศจากไขมันทรานส์ มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่ม ตัวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL และ เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL ให้แก่ร่างกายเสริม ฟักข้าวผงเพื่อให้สีของซอสมีความสม่ำเสมอและ มีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล กำโชคพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลแซ่บ จากเมนูหุบเขาน้อยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ป่า พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้า…พาแซ่บ การประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการแซ่บพาซ่าส์ ช่อง 3 ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ​ จากเมนูปลาร้าฟูยำมะม่วงแซ่บ

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ​ จากเมนูปลาร้าฟูยำมะม่วงแซ่บ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ การประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการพาแซ่บพาซ่าส์ ช่อง 3 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า​ 100​ ทีม ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โดยในทีมประกอบด้วย นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลรองจากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020

นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 การรังสรรค์เมนูจากวัตุถดิบบังคับ จากผลิตภัณฑ์นมและชีสแคลิฟอร์เนีย จัดโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board) ร่วมกับ สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดกระทง ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และนำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแข่งขันแบตคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (DSAT) มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ – นายสมพล วิบูลย์ศิริกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ – นางสาว นภาพร ฐิติกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

1 2 3 4