More

Happy New Year 2021: ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการเรือน

Happy New Year 2021 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเขียนคำอวยพรส่งความสุข ไปถึงทุก ๆ ท่าน ผ่าน ส.ค.ส. ขอให้ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ท่าน ทั้งความสุขสันต์ ความรักใคร่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสำเร็จ และความสงบสุขตลอดทั้งปีครับ

คำอวยพรปีใหม่ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

สวัสดีปีใหม่ 2564 คำอวยพรของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอให้ปี 2564 เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปีนะครับ

1 34 35 36 37 38 49