Story

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริศรา ละเวลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน ASEAN-ROK Korean food contest ณ Korean food cultural center, Seoul, S. Korea ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง Korean food promotion institute (KFPI)เป็นผู้จัดการแข่งขัน การแข่งขันในครั้งนี้มีอาจารย์นันทพร รุจิขจร เป็นผู้ฝึกซ้อม

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด.คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ได้แก่ นางสาวสุพิชญา ชื่นตา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท และนายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี […]

นักศึกษาศูนย์นตรัง มสด.คว้ารางวัลชมเชย

นายราเชนทร์ หลีแจ้ และ นางสาววินิตตา พาสกล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชย เมนูอาหาร Asian จากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019  ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มสด. คว้ารางวัลชมเชย

นายศุภวิชย์ โต๊ะจงมล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019 รอบชิงชนะแชมป์ประเทศไทย (รุ่นเยาวชน) ในงานแม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 : HoReCa#14 ภายใต้แนวคิด The Culinary Passion 30 ปี แม็คโคร เคียงข้าง สร้างสรรค์มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ Potatoes USA Young Chef Cooking Competition ณ โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรายชื่อดังต่อไปนี้ นายก้องภพ กัณหานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร นางสาวทักษิณา แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ นาย พิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มสด.คว้า 2 รางวัลการประกวดกระทง ณ วัดไร่ขิงฯ จ.นครปฐม

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทสวยงาม ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร พรยุพรรณ. พรสุขสวัสดิ์ ให้คำปรึกษาและพาทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดังนี้ นายปิยะ นันทะเส นายเจริญชัย เจียสำราญ นายอนุชา แสงจันทร์ นายมัททิว ยั่งยืนเกษมสุข นายวรานนท์ คำเเหวน นางสาวรัชนีกร เเนะนำ นางสาวธันวา จันทร์ดวงเดิม นางสาวเกษรา บุญมาก และนางสาวเรืองลัดดา พาลี

บุคลากรและนักศึกษาโรงเรียนการเรือน ได้รับรางวัลในงาน​ Philippine​ Culinary​ Cup​ 2019

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เมื่อวันที่ 7-10​ สิงหาคม 2562 บุคลากร และนักศึกษาโรงเรียนการเรือน เข้าร่วมการแข่งขันรายการ​ Philippine​ Culinary​ Cup​ 2019​ โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้ ได้แก่ – อ.ปัญจมา​ ประภา​พัน​ธ​ศักดิ์​ 1​ ทองแดง​ รายการ​ Creative​ U.S.​Potato​ – นายณรงฤทธิ์​ แซ่ขอ​ 3​ เหรียญ​เงินรายการ​ U.S.​ poultry, Chinese​ Appetizer, U.S.​ Pork​ 1​ เหรียญ​ทองแดง​ รายการ​ U.S.​ Beef

1 2 3 4