Month: February 2021

ประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนการเรือน จัดประชุมบุคลากรสังกัดโรงเรียนการเรือน โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ในเรื่องนโยบายโรงเรียนการเรือน “อยู่รอดอย่างมั่นคงและยั่งยืน” การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมทักษะการประกอบวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโรงเรียนการเรือน จำนวน 19 หลักสูตร โครงการ “ปันความสุขสู่นักศึกษา” การจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 โครงการสหกิจศึกษา และพิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 สายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม Online Learning Room 03 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรูปแบบออนไลน์

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ​ จากเมนูปลาร้าฟูยำมะม่วงแซ่บ

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ​ จากเมนูปลาร้าฟูยำมะม่วงแซ่บ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ การประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการพาแซ่บพาซ่าส์ ช่อง 3 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า​ 100​ ทีม ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  

สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน/ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Gourmet&Cuisine โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ในการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ ภารกิจสำคัญ หัวใจของการเรียนการสอนของโรงเรียนการเรือน/ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ กลุ่มเป้าหมาย(ผู้เรียน) ของโรงเรียนฯ คือใคร (ผู้ต้องการเป็นเชฟ,เจ้าของธุรกิจ หรืออื่น ๆ ) มุมมองใหม่ ๆ ของโรงเรียนฯ และเป้าหมายในปี 2564 หลักสูตรยอดนิยมและหลักสูตรพิเศษที่อยากแนะนำ พร้อมทั้งให้มุมมองแนวโน้มในเรื่อง Food Trend รวมให้ข้อคิดในการทำงาน ณ ห้อง Online Learning 04 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร

1 2 3