Month: October 2021

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มสด. ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากโรงเรียนสอนการทำอาหารครัวเจ๊ง้อ ซึ่งมอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติเรียนดี มีความขยัน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ราย โดยมี นางสาวสุกัญญา ป้อมแก้ว และนายณภัทร สวัสดิภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายพงศ์พันธ์ ศรีจันทรา และนางสาวพิมพร อภิวัฒนาทร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้ารับทุการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 10.30 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16

กลับมาอีกครั้งสำหรับ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 16 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วม เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 10 มกราคม 2565 สำหรับระดับอุดมศึกษา สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >>https://www.dropbox.com/…/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa… วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน >>https://www.youtube.com/watch… หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/afscholarship #ทุนส่งน้องเรียนจบ #ทุนการศึกษา #ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ #มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

1 2 3 4