โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มสด.

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกองประชาสัมพันธ์ มสด. จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่จะเปิดรับในการปีการศึกษา 2563 การออกบูธในครั้งนี้ได้แนะนำสาขาวิชาต่างๆที่น้องๆ สนใจศึกษาต่อ รวมทั้งมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มาร่วมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมอาหารระยะสั้นและระยะยาว พร้อมแจกคุกกี้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูลในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย