งานต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา โรงเรียนการเรือน ได้จัดแสดงผลงานและกิจกรรมให้ผู้เข้าประกวดได้ workshop ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา และนักศึกษาพิการเรียนร่วม อาทิการแกะสลักสบู่ การร้อยดอกมะลิ การผสมเครื่องดื่มม็อกเทล การทำซูชิ โรลมากิ และไฮไลท์สำคัญ คือการเยี่ยมชมร้านขนม “โฮมเบเกอรี่” สถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพิการเรียนร่วม