กิจกรรมอบรม “เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การทำงานในธุจกิจอาหารและการบริการ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรม “เส้นทางการพัฒนาตนเองสู่การทำงานในธุจกิจอาหารและการบริการ” ได้รับเกียรติจาก คุณธามม์ ประวัติตรี เจ้าของเพจ Tham Prawattree เจ้าของร้านปลาร้าเด้อ และร้าน pad thai โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือนและผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดอบรม ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ห้อง 702 ตึก 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

We cannot display this gallery