โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีทำบุญสำนักงานโรงเรียนการเรือน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดีโรงเรียนการเรือน เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งจากโรงเรียนการเรือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ และศูนย์สิ่งแวดล้อม ร่วมทำบุญ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโรงเรียนการเรือน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต