ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร
ชื่อ ซอสผัดไทสำเร็จรูป เลขที่อนุสิทธิบัตร
เลขที่อนุสิทธิบัตร 17789

 จุดเด่นของการประดิษฐ์
ซอสผัดไทยสำเร็จรูป ที่ใช้ส่วนผสมของน้ำมัน
เมล็ดชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทดแทนน้ำมันพืช
ปราศจากไขมันทรานส์ มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่ม
ตัวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL และ
เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL ให้แก่ร่างกายเสริม
ฟักข้าวผงเพื่อให้สีของซอสมีความสม่ำเสมอและ
มีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ