โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัญญา หอมจันทึก

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรัญญา หอมจันทึก SDU Smart Idol 2023 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 เวที งานลอยกระทง ประจำปี 2566 ในการประกวดนางนพมาศบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 2566 และการประกวดนางนพมาศวัยทีน เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์