โรงเรียนการเรือน

สำนักงานโรงเรียนการเรือน
204/3 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.02-4239449-50
โทรสาร. 02-4239455
E-Mail. food@dusit.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
เบอร์ติดต่อ 0 2423 9444
เบอร์โทรสาร 0 2423 9455

วิทยาเขตสุพรรณบุรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ 0 3596 9631-3
เบอร์โทรสาร 0 3596 9634-5

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ที่ตั้ง 57 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
เบอร์ติดต่อ 0 3596 9620

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ที่อยู่ 111​ ถนน​เพชรเกษม​​ ต​ำ​บล ​ห้วยยอด​ อ​ำ​เภ อำเภอ ห้วยยอด ตรัง 92130
เบอร์ติดต่อ 075 500 888
เบอร์โทรสาร

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
ที่อยู่  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 140 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
เบอร์ติดต่อ 054-228019
เบอร์โทรสาร 054-228019