เรื่อง 7 วิธีลดโลกร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
โรงเรียนการเรือน
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2566

เรื่อง 7 วิธีลดโลกร้อนที่ทำได้ในชีวิตประจำวัน

ทุกคนคงจะตระหนักถึงปัญหาใหญ่ระดับโลกที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติ นั่นก็คือปัญหาภาวะโลกร้อน ที่กระจายความเสียหายไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วโลก และค่อย ๆ เพิ่มความรุนแรงและสร้างการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่เห็นชัดเจนที่สุดคือระดับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ทั้งนี้สาเหตุของโลกร้อนหลัก ๆ มาจากน้ำมือมนุษย์เรานั่นเอง ในเมื่อเราทุกคนก็รู้ถึงปัญหา รู้ถึงสาเหตุของโลกร้อนแล้ว วันนี้เรามีวิธีลกโลกร้อน ที่ทุกคนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันมาฝาก
1. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดใช้ถุงพลาสติกและขยะพลาสติก
เนื่องจากถุงพลาสติกจำเป็นต้องใช้เวลา 450 กว่าปีในการย่อยสลาย หันมาใช้กระเป๋าผ้า หรือหากซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรปฏิเสธที่จะรับถุงพลาสติก
2. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการทานอาหารจากต่างถิ่น
การที่เราเลือกกินอาหารที่มาจากต่างถิ่น ต่างประเทศ จำเป็นจะต้องขนส่งด้วยยานพาหนะหลายทอด ทำให้เกิดการสร้างมลพิษในอากาศมากขึ้น
3. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการบริโภคเนื้อสัตว์
การทำปศุสัตว์ยังก่อให้เกิดก๊าซมีเทนจำนวนมหาศาล ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสาเหตุของโลกร้อน วิธีลดโลกร้อนที่ง่ายที่สุดคือลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง และหันไปทานผักแทน
4. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว
ยานพาหนะ จะปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ เป็นจำนวนมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ลองเปลี่ยนมาปั่นจักรยาน ลดโลกร้อนแล้วยังช่วยได้ออกกำลังกายอีกด้วย
5. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการกินอาหารแช่แข็ง
กระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา จำเป็นต้องใช้พลังงานสูง ทั้งพลังงานในการผลิต การขนส่งที่ต้องมาพร้อมห้องเย็น และเก็บรักษาในห้องเย็น เมื่อจะทานยังต้องใช้พลังงานจากไมโครเวฟ แถมบรรจุภัณฑ์ยังเป็นกล่องพลาสติก ความสะดวกที่ได้จากอาหารแช่แข็ง 1 กล่อง
เป็นการสูญเสียพลังงานและเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนแบบที่เราคาดไม่ถึง วิธีลดโลกร้อนที่เราทำได้ก็คือ การหันมาทานอาหารที่ทำใหม่ ๆ จะดีกว่า

6. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED
หลอดไฟ LED กินไฟน้อย สว่างมาก ไม่ทำให้เกิดความร้อน ไม่ก่อสารคาร์บอนไดออกไซด์ และอายุการใช้งานยาวนาน การเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้ LED จึงเป็นอีกวิธีลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้
7. วิธีลดโลกร้อนด้วยการ: ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าสูง ปล่อยความร้อนออกสู่อากาศ และน้ำยาแอร์บางชนิดยังปล่อยสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ ดังนั้นวิธีลดโลกร้อนที่เราช่วยกันได้คือ ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ ใช้แอร์ให้น้อยลง ปรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เปิดหน้าต่างรับลมมากขึ้น ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาในบ้าน เท่านี้ก็เป็นอีกทางที่ทุกคนสามารถช่วยได้