โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ นายทินภักดิ์ เหล่าสุวรรณพงษ์ และ นายธัชพล จันทรคาธ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ นายทินภักดิ์ เหล่าสุวรรณพงษ์ และ นายธัชพล จันทรคาธ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน Makro Horeca Challenge 2023 ครั้งที่ 16 เมนูอาหารจานหวาน ซึ่งจัดการแข่งขันในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี โดยมีอาจารย์เป็นเอก ทรัพย์สิน และ อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน เป็นที่ปรึกษาในการเข้าแข่งขัน